Nieuws

Terug

Uw privacy beter beschermd

Op vrijdag 25 mei j.l. is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden, De AVG vervangt de verouderde Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en heeft als doel persoonsgegevens beter te beschermen en die bescherming in de gehele EU gelijk te trekken.
In het kader van die nieuwe wet heeft Ortho Jonkman een Privacyverklaring opgesteld waarin we aangeven welke gegevens we vastleggen, met welk doel en hoe we met uw gegevens omgaan. Deze privacyverklaring leest u hier.

Uw privacy beter beschermd