Beugels

Er zijn vele soorten beugels. Zowel vaste beugels als ook losse of uitneembare beugels. Hieronder volgt een opsomming van veel gebruikte beugels. Daarna is een gedeelte opgenomen voor bijzondere beugels. Deze zijn (nagenoeg) onzichtbaar en vinden vaak toepassing voor volwassenen die een gebitsregulatie willen of moeten ondergaan, maar daarmee niet te koop willen lopen. Daarnaast is er nog een heel speciale beugelsoort die tegen slaapstoornissen ten gevolge van sterk snurken (OSAS) helpt. Dit is de zogenaamde MRA. 

 

Veelgebruikte beugels

 

Plaat

De plaat is een losse beugel waarmee kleine correcties van de tandstand en de breedte van de bovenkaak kan worden gecorrigeerd. Vaak in een gebit dat nog niet volledig is gewisseld.


Headgear (buitenbeugel)

Buitenbeugels worden gebruikt om de groei van de bovenkaak wat te remmen en (gelijktijdig) de grote kiezen naar achteren in de (boven)kaak te schuiven.


Quad Helix (verbredingsveer)

Soms is het nodig om de tandboog van de bovenkaak iets groter te maken. Dat kan heel goed met een Quad Helix. Deze beugel zit geklemd gestoken om twee bandjes die op een grote kies links en rechts in de bovenkaak zitten gelijmd.


Goshgarian palatal bar

Dit type beugel is eigenlijk een eenvoudige en minder grote beugel dan de Quad Helix. Deze beugel wordt vaak in combinatie met een vaste beugel (in de bovenkaak) gebruikt.


Hyrax

De Hyrax zorgt voor een snelle verbreding van de bovenkaak. Dit is soms nodig als de bovenkaak in zijn geheel te smal is ten opzichte van de onderkaak. Als deze beugel goed werkt, is tijdelijk op heel korte termijn een spleet tussen de voortanden in de bovenkaak het gevolg.


Activator (blokbeugel)

Het komt in Nederland relatief vaak voor dat de onderkaak ten opzichte van de bovenkaak te klein of te kort uitvalt. Een overbeet is het gevolg. De activator of blokbeugel zorgt in de groei(spurt) voor kaakstandsverandering, waardoor de overbeet uiteindelijk kan verdwijnen.


Herbst

De Herbst-beugel is een vaste activator. Dat wil zeggen dat de werking van de beugel is te vergelijken met die van de blokbeugel. Hij zit echter vastgelijmd op de boven- en onderkiezen met bandjes. Het boven- en ondergedeelte zitten aan elkaar verbonden met een telescoperende veer links en rechts.
Soms wordt dit type beugel ook gebruikt bij een vaste, slotjesbeugel (BioBiteCorrector of Forsus-veren). Veelal als er geen goed resultaat is verkregen met de activator of elastieken, danwel als de groei(spurt) bijna is afgelopen en een kaakstandscorrectie nodig is.


Delaire masker

Veel minder vaak voorkomend is dat de bovenkaak kleiner of korter is dan de onderkaak. Een omgekeerde overbeet, in de volksmond ook wel bekend als “centenbakje”, is het gevolg. Om deze kaakstandsafwijking te corrigeren kan een Delaire masker, vaak in combinatie met een soort Quad Helix, worden gebruikt op jonge leeftijd. Dit kan in veel gevallen een kaakoperatie op latere, volwassen, leeftijd voorkomen


Vaste apparatuur (slotjes beugel)

De slotjes beugel is wel de bekendste en wereldwijd de meest gebruikte beugelsoort. Hij bestaat in vele variaties. Bij orthodontistenpraktijk dr. Jonkman wordt sinds 2003 alleen met zelf-ligerende slotjes (brackets) gewerkt. Hierbij worden de draden niet meer vastgehouden met elastiekjes, maar door middel van klepjes of kleine schuifjes.
Deze slotjes zijn iets duurder, maar hebben veel en grote voordelen. Zo zijn deze brackets kleiner, beter schoon te maken, is de behandelduur per keer maar ook in totaal korter dan met brackets waarbij de draden met (gekleurde) elastiekjes worden vastgemaakt. Deze (CCO) zelfligerende brackets zijn er in zilverkleur (standaard) en in tandkleur (keramisch). Laatstgenoemde brackets vallen minder op.

 

Speciale, onzichtbare beugels


Bij orthodontistenpraktijk dr. R.E.G. Jonkman staat naast kwaliteit en patiënttevredenheid innovatie en ‘state of art’ hoog in het vaandel. Het moge voor zich spreken, dat de meest moderne behandeltechnieken worden aangeboden. Deze zijn grofweg in twee methoden te verdelen. 


Aligners

Zo is er de behandelmethode met uitneembare, plastic gootjes, ook wel ‘aligners’ genoemd. De meest bekende en ook al jaren in de praktijk gehanteerde alignersystemen zijn:

Essix®, Ideal Smile® Aligners, AirAlign en Invisalign®.

 

Handige links:

www.idealsmilealigner.com
www.airalign.com
www.invisalign.nl


Linguale apparatuur

Daarnaast zijn er ook behandelmethoden met vaste apparatuur (slotjes, ook wel brackets) die aan de binnenkant van de tanden zijn bevestigd. De meest bekende en veelgebruikte merken zijn:

Eclips® en Incognito®

 

Handige links:
www.eclipslingual.com
www.incognito.net

 

Welke van de bovengenoemde behandelmethoden voor u geschikt is, kan worden bepaald bij een eerste consult. Uw orthodontist, dr. Ronald Jonkman, is voor al deze behandelmethoden en -systemen gecertificeerd en heeft bovendien daarin ruime ervaring.


Anti-snurk beugels (MRA’s)

Uw orthodontist, dr. Ronald Jonkman, is lid van de NVTS en slaap-deskundige. In de praktijk wordt veelvuldig na aanvraag bij de zorgverzekeraar een machtigingsaanvraag voor dergelijke apparatuur gedaan aan de hand van een AHI-score. Bij goedkeuring door de zorgverzekeraar wordt de MRA in kader van de basisverzekering voor u vervaardigd.

Zie ook het artikel in Apneu Magazine