Dr. Ronald Jonkman, orthodontist

(BIG registratie: 19021900602)

 

Ronald Jonkman studeerde tandheelkunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daarna was hij negen jaar werkzaam aan de toenmalige Katholieke Universiteit te Nijmegen (thans Radboud Universiteit). Daar promoveerde hij in 1992.
Vervolgens was hij vier jaar staflid van de vakgroep orthodontie van de Universiteit Hamburg (Universitäts Krankenhaus Eppendorf), Duitsland. In 1998 is hij teruggekeerd naar Nederland en in Roosendaal zijn orthodontistenpraktijk gestart. Sinds 2015 is hij ook in Papendrecht gevestigd. Daarnaast was hij tot december 2017 aangesteld op het Erasmus MC te Rotterdam, alwaar hij leiding gaf aan de Afdeling Orthodontie in het Sofia Kinderziekenhuis. Zijn specifieke aandachtsveld is de orthodontische behandeling en begeleiding van personen met een aangeboren of verworven afwijking van het aangezicht en het tand-kaak-stelsel in een multi-disciplinaire zetting. Met ingang van januari 2018 is hij verbonden aan de Sectie Orthodontie van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) als sectievoorzitter en opleider.

 

Van zijn hand zijn diverse wetenschappelijke publicaties verschenen. 
Voorts geeft dr. Ronald Jonkman met grote regelmaat voordrachten op orthodontische congressen. Tevens verzorgt hij zeer regelmatig (inter)nationaal cursussen met als hoofdthema “onzichtbare” orthodontie. Zijn bijzonder aandachtsveld betreft dan ook de behandeling met plastic gootjes, zogenaamde aligners en linguale apparatuur, waarbij de brackets (slotjes) aan de binnenzijde van de tandbogen zijn bevestigd.

Roosendaal:
Onyxdijk 195
4706 LL Roosendaal
Tel. 0165 - 56 55 54

 

Papendrecht:
J.R. Thorbeckesingel 4
3354 AP Papendrecht
Tel. 078 - 303 28 10

 

Openingstijden:

  maandag t/m vrijdag:
- van 08.00u - 12.30u en
- van 13.30u - 17.00u