Tarieven

Tarieven

Met ingang van 1 januari 2013 is op aanwijzing van de Minister van VWS een beschikking door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) afgegeven voor de mondzorg in Nederland. Dit houdt ondermeer in dat de behandeltarieven wettelijk zijn vastgesteld. Voor de tarieven behorende bij de verschillende prestatiebeschrijvingen orthodontie wordt u verwezen naar: Nederlandse Zorgautoriteit tariefbeschikking orthodontische zorg.

 

Prijs

Er is geen prijs voor een orthodontische behandeling. Dit komt door veel factoren. Zo zijn er verschillende apparaturen, welke soms ook nog eens naast- en/of na elkaar dienen te worden gebruikt. Zo wordt in Orthodontistenpraktijk dr. R.E.G. Jonkman o.a. gebruik gemaakt van uitneembare, conventionele vaste (zowel partieel als volledig vast), zogenaamde linguale (aan de binnenkant van de tanden bevestigd) en vacuümgevormde (Invisalign® en Essix®) apparatuur. Daarnaast worden zelf-ligerende (zonder elastiekjes) en ook tandkleurige (kermische) brackets gebruikt bij vaste en linguale apparaturen. Ook is de behandelduur van invloed op de uiteindelijke prijs.

Roosendaal:
Onyxdijk 195
4706 LL Roosendaal
Tel. 0165 - 56 55 54

 

Papendrecht:
J.R. Thorbeckesingel 4
3354 AP Papendrecht
Tel. 078 - 303 28 10

 

Openingstijden:

  maandag t/m vrijdag:
- van 08.00u - 12.30u en
- van 13.30u - 17.00u