De praktijk

Over de praktijk

In de praktijken zijn naast de orthodontist een office-manager, een mondhygiënist, gediplomeerde tandartsassistenten en balie-medewerkers werkzaam. Zij werken allen in een collegiale zetting tezamen om uw behandeling zo goed en snel als mogelijk en naar uw wens en verwachting te laten verlopen. De patiënt staat immers centraal. Een orthodontist is een tandarts-specialist. Dat betekent dat na het behalen van het tandartsexamen een vierjarige universitaire studie moet worden gevolgd. Overigens is er nog een tandarts-specialist en dat is de kaakchirurg.
Om diezelfde redenen worden met tandartsen, kaakchirurgen en andere (para)medici op geregelde basis nauwe banden onderhouden en indien nodig informatie uitgewisseld.

 

Kwaliteit

Bij orthodontistenpraktijk dr. R.E.G. Jonkman staan het bedrijven van moderne en innovatieve orthodontie, alsmede kwaliteit en patiëntentevredenheid hoog in het vaandel.

Zo behaalde de praktijk in 2007 als eerste orthodontistenpraktijk in Nederland een HKZ-certificering. Beide praktijken zijn  ISO-9001:2008 gecertificeerd en worden door de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO) gevisiteerd en voldoen daarmee aan alle richtlijnen. Onder andere hierdoor wordt gewaarborgd dat voor de orthodontist elke vijf jaar een herregistratie in het tandartsen-specialistenregister van het Ministerie van VWS (BIG; 19021900602) plaatsvindt.

 

Uw afspraak

Behandeling vindt uitsluitend plaats op afspraak. Indien u uw afspraak niet kunt nakomen, dient u deze minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen, anders kan de voor u gereserveerde tijd in rekening gebracht worden.

 

Medische gegevens

Voor ieders veiligheid wordt u verzocht om de orthodontist(en) steeds te informeren omtrent (veranderingen van) medische bijzonderheden, zoals zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties en dergelijke.

 

Privacyregeling en geheimhouding

Patiëntengegevens zijn niet voor derden bekend zonder overleg met de orthodontist en in medeweten van de patiënt. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, behalve als het informatie betreft voor uw huisarts, tandarts, mondhygiënist, kaakchirurg of een medisch specialist die de informatie nodig heeft voor een (medisch) onderzoek, eventueel op verwijzing.

 

Patiënttevredenheid

De patiënttevredenheid wordt met regelmaat gemeten om op de hoogte te blijven van uw wensen en behoeften (score op een schaal van 1 tot 10 8,9). Zo kan het voorkomen dat u een verzoek krijgt om (anoniem) een vragenlijst in te vullen.

 

Pijnklachten

Wanneer u een (pijn)klacht heeft, wacht dan niet tot de volgende controle, maar neem contact met de praktijk op. Belt u zo snel mogelijk, zodat u eventueel dezelfde dag nog kan worden geholpen. Indien de praktijk is gesloten, ervaart u via een antwoordapparaat het nummer van de achterwacht. Voor eerste hulp bij orthodontische ongemakken zie EHBOO.

 

Wanneer het beter kan dan horen wij dat graag

Uw opmerkingen en eventuele klachten worden vastgelegd, waarna we naar een structurele verbetering zoeken, zodat wij ook profijt kunnen behalen uit uw aanwijzingen. U kunt deze melden bij de praktijkmanager en/of de orthodontist. Indien voor een klacht niet gemeenschappelijk een oplossing wordt gevonden, dan kan deze worden gemeld bij de klachtencommissie van de beroepsorganisatie (KNMT, sectie tandarts-specialisten).

 

Faciliteiten

Er is een ruime gelegenheid tot gratis parkeren rond beide praktijken. Voorts zijn beide praktijken uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer.
Roosendaal: bus 1, 3 en 6 halte Sterrebos op ongeveer 250 meter.
Papendrecht: bus 16,18, 187, 191 en 891 halte Keijzerweg/Kennedylaan op ongeveer 300 meter.

Wilt u bijvoorbeeld als begeleider bij een lange afspraak, zoals het plaatsen van een vaste beugel, online werken dan kunt u gratis gebruik maken van het WiFi-netwerk. En natuurlijk krijgt u daarbij een kopje thee of koffie!

 

De praktijken zijn goed toegankelijk voor mensen met een rolstoel.

Roosendaal:
Onyxdijk 195
4706 LL Roosendaal
Tel. 0165 - 56 55 54

 

Papendrecht:
J.R. Thorbeckesingel 4
3354 AP Papendrecht
Tel. 078 - 303 28 10

 

Openingstijden:

  maandag t/m vrijdag:
- van 08.00u - 12.30u en
- van 13.30u - 17.00u